Runflatbanden zijn autobanden met versterkte zijwangen die zonder luchtdruk in de band het gewicht van de auto kunnen dragen.

Deze banden laten toe om, bij een lekke band zelfs zonderluchtdruk veilig te kunnen verder rijden.

Met deze banden zijn gevaarlijke stops langs de weg verleden tijd.

Met de runflatbanden kan je met een beperkte snelheid van 80Km/h verder rijden tot bij de bandenspecialist.

De runflatbanden mogen enkel gemonteerd worden op auto's die uitgerust zijn met een elektronisch bandendruk-controlesysteem.

Runflatbanden hebben ook nadelen, ze zijn duurder en kunnen door te lang rijden met te lage bandenspanning onherstelbaar beschadigd worden.